สวพ.ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

5 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (5 มกราคม 2566) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมจิตอาสา Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย