ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ผลิตภัณฑ์จากชุมชนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ

25 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ผลิตภัณฑ์จากชุมชนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ภายใต้โครงการวิจัยการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา