ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นผู้จัดการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

26 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื้่อคัดเลือกเป็นผู้จัดการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นผู้จัดการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ใบสมัครผู้จัดการกองทุนวิจัย

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด