ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

12 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันนี้ (12 ม.ค. 65) เวลา เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ  มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อร่วมกันเตรียมงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย พิจารณาปฏิทินการดำเนินงานและประเด็นการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565