โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ”

16 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เชิญชวนนักวิจัยที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ)” 

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
     - กิจกรรม "การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ"  กำหนดจัดในวันที่ 23 ธ.ค.2564                         
     - กิจกรรม "การ submit นิพนธ์ต้นฉบับ" กำหนดจัดระหว่าง 22-23 ม.ค.65
     - กิจกรรมมอบรางวัล กำหนดจัดในวันที่ 1 ก.พ.65

>>สมัครได้แล้ววันนี้ – 8 ธันวาคม 2564  
>>ลงทะเบียน https://forms.gle/RPSF7LdVvw5qxatN9

***จำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น 
****สถาบันวิจัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณานักวิจัยเข้าร่วมอบรม

>>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 098 0719704 (นิล)