อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุนให้ตรงเป้า”

16 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เชิญชวนนักวิจัยที่สนใจลงทะเบียนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุนให้ตรงเป้า”  ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ – 17 พฤศจิกายน 2564 

>>ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/W9cDz3SWwYKVD4w97

>>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 098 0719704 (นิล)