สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการResearch Gap Fund 2564

31 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวแหล่งทุนและประชุมวิชาการ

           สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!!

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด