บุคลากรสวพ. ประชุมการดำเนินงาน Green University

22 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันนี้ (22 มี.ค. 2564) ตัวแทนบุคลากรส่วนงานต่างๆของสถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมการดำเนินงานจัดการสำนักงานสีเขียว (Green University) โดยมีอ.ชุติมา คำแก้ว รองผู้อำนวยการสวพฯเป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2564 ประเด็นหลักๆจากการประชุมในครั้งนี้คือ การกำหนดแนวทางและนโยบายการจัดการสำนักงาน ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา