มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวแหล่งทุนและประชุมวิชาการ

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference "A Better Change in Higher Education for Future Economy" กำหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างวันวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในการประชุมวิชาการดังกล่าวต้องมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้วย

       ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ หรือส่งแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มกราคม 2564

ทางเว็บไซต์ https://www.psuedconference.org/