ขอเชิญร่วมอบรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับการวิจัย์ทางสังคมศาสตร์

25 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับการวิจัย์ทางสังคมศาสตร์ โดยจัดในวันที่ 17 ก.ค. 63 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย ถนนสุโขทัย ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท 

                ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มได้จากเอกสารดังแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด