วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.ผ่านการรับรองคุณภาพ TCI กลุ่ม 1

11 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

วันนี้ (11 ม.ค. 63) ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ส่งประเมินวารสาร จำนวน 2 วารสาร คือ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นวารสายสังคมศาสตร์ และวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินผ่านการรับรองคุณภาพ TCI กลุ่ม 1 ทั้งสองวารสาร (https://tci-thailand.org/?p=3796)