บุคลากรศูนย์วิจัยฯ (สวพ.) คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น (สายสนับสนุน)

2 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลและผลงานเด่น

                             เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายซูไบดี โตะโมะ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้าน"นักวิจัยสายสนับสนุน" ประจำปี 2562 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 3 เครือข่าย ครั้งที่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “สร้างสรรค์การวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายซูไบดี โตะโมะ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้าน"นักวิจัยสายสนับสนุน" ประจำปี 2562 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 3 เครือข่าย ครั้งที่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “สร้างสรรค์การวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”