ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R

1 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R

----------------------------------------------------------
วันพฤหัสบดี ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-16.30 น.
ผู้สนใจลงทะเบียนฝึกอบรมได้ที่ http://training.ird.ssru.ac.th/2019/index.php/registerprogramr2019