การอบรบ หลักสูตร การประชุม สภาท้องถิ่นที่ถูกต้องในบทบาทของผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ

30 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้องในบทบาทของผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ การจัดทำแผนที่และคำบรรยายแนวเขต ขั้นตอนการเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย พร้อมกรณีศึกษาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมปราถนา โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด