สถาบันวิจัยฯ ประชุมหัวหน้างานครั้งที่ 1/2567

5 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมหัวหน้างานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารภายใต้สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ผ่านมา และแผนการดำเนินในไตรมาสที่ 4  ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา