ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อ งาน YRU Research Day 2024

20 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันนี้ (20 พ.ค. 67) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อ จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายฯ นำโดยนางสาวริซมา สาเม๊าะ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา