รองอธิการบดี ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นการบริหารจัดการงานวิจัย ในงานสัมมนาทางวิชาการ RMUT Appropriate Technology Symposium 2024

26 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นำเสนอ “บทบาทของหน่วยจัดการงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนโครงการวิจัยกรอบ ขจัดปัญหาความยากจนเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ” ในงานสัมมนาทางวิชาการ RMUT Appropriate Technology Symposium 2024 “Appropriate Technology for Sustainable Living” “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมคริสตัล โฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ณ โรงแรมคริสตัล โฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด