สัมมนาทางวิชาการ RMUT Appropriate Technology Symposium 2024

26 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม ผศ.จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ รศ.ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ และ อ.ดร.อัจฉราพร ยกขุน
 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ RMUT Appropriate Technology Symposium 2024  รับฟังการบรรยายพิเศษ “บทบาทของ บพท. ต่อการหนุนเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสทางสังคม” และชมนิทรรศการผลงานวิจัย “Appropriate Technology for Sustainable Living” ณ โรงแรมคริสตัล โฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด