แบบประเมินความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2567

19 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) แบบประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ (รายบุคคล) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2567

1.นางสาวประภาพรรณ โชติสูงเนิน

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


2.นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


3.นางสาวริซมา สาเม๊าะ

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


4.นายกันตกาล อุรเคนทร์

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


5.นางสาวซุรียาณี อาบูวะ

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


6.นางสาวนูรีซัน  เปาะนา

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


7.นางสาวบาดารียะห์  แซะเซ็ง

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


8.นางสาวฟิตรีนา ดาราแม

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


9.นางสาวรอสีตา  สอนดี

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


10.นางสาวนัสรี มะแน

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


11.นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


12.นายซูไบดี โตะโมะ

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


13.นางสาวรอฮานา ดาคาเฮง

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


14.นางสาวรัตนา พงศ์สิงห์

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


15.นางสาวฮานัน หะยียะพา

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


16.นางสาวอำพร ท่าดะ

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


17.นางสาวนัสรีนา  เจ๊ะมะ

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


18.นางสาธิดา โพหะดา

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


19.นางกาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


20.นางสาวดารารัตน์ ดำรงฤทธิ์

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


21.นางสาวฮานูณา มุสะอะรง

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


22.นางสาวเซียนทิพย์  รัตนทอง

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


23.นางสาวคอยรุณนิสา มะลูมุ

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


24.นางสาวอาวาติฟ กาจิ

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


25.นางสาววัรดา บินตุซัยด์ เส็มไข่

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


26.นางสาวลักษ์ขณาวดี  ชุ่มแก้ว

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


27.นางสาววาสนา  รื่นรส

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


28.นางสาวกูนีรา  อับดุลละบุตร

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก


29.นางสาวนูรอาซีกีน  แมเร๊าะ

ลิงก์แบบประเมิน : คลิก