กิจกรรมเสวนา “งานเปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” (NSTRU Research and Innovation Open House 2024) ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567

12 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในงานเปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (NSTRU Research and Innovation Open House 2024) ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการโดยตัวแทนเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการทั้งในระดับชุมชนและระดับจังหวัด และเป็นการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายระดับภูมิภาคต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด