วช. ขอมอบ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 19 ฉบับที่ 153 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

2 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วช. ขอมอบ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 19 ฉบับที่ 153 ประจำเดือน ธันวาคม  2566 ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.nrct.go.th หรือ https://www.nrct.go.th/nrctnewsletter

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด