สวพ.ประชุมหารือแนวทางในการกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ (KM)

31 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมหารือแนวทางในการกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ (KM) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ  มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยฯ ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา