ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยทุนงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2568

17 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.
วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ผศ.จริยา สุขจันทรา เป็นประธานการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยทุนงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2568 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วม 61 ท่าน โดยการประชุมดังกล่าวได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ กรอบวิจัย งบประมาณ รายละเอียดการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งแสดงระบบสารสนเทศการวิจัย เพื่อที่นักวิจัยจะได้ใช้งานระบบฯ ในปีนี้อีกด้วย

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด