สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมเวทีเชื่อมโยงเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับตำบล จังหวัดยะลา

28 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เวทีเชื่อมโยงเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับตำบล จังหวัดยะลา”  โดยมีวัตถุประสงค์นำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมพร้อมใช้ของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การขยายโมเดลการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในการพัฒนาโมเดลแก้จนในพื้นที่ โดยมีการนำเสนอเทคโนโลยีพร้อมใช้ จำนวน 13 เทคโนโลยี และมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักวิจัยเข้าร่วม ณ ห้องประชุมบราแง  ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์