ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

23 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความต้องการของชุมชน
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คลิก
https://bit.ly/67-T-Needs