ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คลินิกเทคโนโลยี)

22 ธันวาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วย

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด