ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คลินิกเทคโนโลยี)

10 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วยโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วย