หน่วยบริหารบริการวิชาการ มรย.

19 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) หน่วยงานภายใน

รายนามคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf .png แผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับย่อ)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf .png  คำสั่งคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf .png  คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ข้อมูลย้อนหลัง