รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยฯ

29 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2558

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2557

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2556