สาระน่ารู้ดีดี กับฮารีรายออิดิลอัฎฮา ในรูปแบบ E-Book ฉบับภาษาไทยและมลายู

5 กรกฎาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Selamat Hari Raya AidilAdha
------------------------------
พร้อมสาระน่ารู้ดีดี กับฮารีรายออิดิลอัฎฮา ในรูปแบบ E-Book ฉบับภาษาไทยและมลายู
โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างปิดภาคเรียน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นายมูฮำหมัดซ็อบรี กูวิง
นายอาดีลัน ตาเหร์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา