ขอเชิญท่านร่วมงานฮารีรายอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1444

6 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
------------------------------
ขอเชิญท่านร่วมงานฮารีรายอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1444
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 13.30 น.
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
------------------------------------
มาร่วมรับประทานอาหาร ชมการแสดงอนาชีด พบปะ พูดคุย ขออภัยซึ่งกันและกัน และร่วมลุ้นของรางวัล
***แต่งกายด้วยชุดวัฒนธรรมฮารีรายอ***