สุขสันต์วันสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2566

12 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
---------------
สุขสันต์วันสงกรานต์
13-15 เมษายน 2566
สวัสดีปีใหม่ไทย
ขอให้สุขภาพแข็งแรง เจริญรุ่งเรือง
และมีความสุขตลอดปี