ขอเชิญท่านร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

29 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-------------------------------------------
ขอเชิญท่านร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ณ ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พบกับกิจกรรม
** ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป
** สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และร่วมรำวงวันสงกรานต์
----------------------------------------------
การแต่งกาย: ชุดผ้าไทยหรือชุดตามเทศกาล