นาฏศิลป์สร้างสรรค์ อตีตาญาลอ = อดีตเขาญาลอ

14 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. พบกับการแสดงพิธีเปิด "อตีตาญาลอ" ในมหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566 "The charm of cultural diversity" ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์จากงานวิจัย เรื่อง การศึกษาภาพเขียนสีโบราณเขายาลอ ตำบลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณบำรุงการศึกษาประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
———————————————————————
อตีตาญาลอ = อดีตเขาญาลอ
ในอดีต เขาญาลอ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว1300ปี จากร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ค้นพบ ได้ปรากฏภาพเขียนสีโบราณบริเวณเขาญาลอและเพิงผาตอหลัง ที่แสดงถึงเรื่องราว พิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต และการดำรงชีพของกลุ่มคนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จึงได้หยิบยกมานำเสนอผ่าน นาฏศิลป์สร้างสรรค์ “อตีตาญาลอ” อันเป็นการแสดงที่สื่อสะท้อนบอกเล่าเรื่องราวในอดีตหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมา โดยการนำลวดลายภาพเขียนสีโบราณที่ปรากฏบริเวณผาตอหลังมาพัฒนา สร้างสรรค์ ถอดโครงสร้าง ลงบนผืนผ้า ผ่านการใช้เทคนิคบาติก ด้วยแม่พิมพ์ไม้ ซึ่งเป็นกรรมวิธีการทำผ้าบาติกในรูปแบบดั้งเดิมอีกรูปแบบหนึ่ง มารังสรรค์เป็นผืนผ้าที่มีลวดลายอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นอันทรงคุณค่าและมีความหมาย ประกอบกับการนำเสนอวิถีของผ้า ผ่านรูปแบบกายแต่งกาย “นุ่ง ห่ม พัน” อย่างโบราณตามแบบฉบับของผู้คนบริเวณแหลมมลายูในอดีต ผสมผสานอย่างลงตัวกับท่าร่ายรำ ดนตรีประกอบที่มีกลิ่นอายความเป็นพื้นถิ่น มาถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดง “อตีตาญาลอ” ซึ่งเป็นผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
https://www.facebook.com/100057309526003/videos/914588723012338