๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

19 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
---วาดภาพโดย อาจารย์วินัย สุขวิน------
หัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.มรย