“งานเมาว์ลิดนบี”

19 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

“งานเมาว์ลิดนบี” เป็นวันแห่งการยกย่องวันเกิดท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) คำว่า”เมาว์ลิด”เป็นภาษาอาหรับแปลว่า เกิด ที่เกิด หรือวันเกิด ซึ่งหมายถึงวันเกิดของท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) ตรงกับวันที่ 12 เดือนรอบิอุลเอาวัล หรือเดือนที่ 3 ตามปฏิทินอิสลาม ชาวมุสลิมสามารถเลือกวันใดวันหนึ่งในเดือน 3 จัดงานบุญเพื่อระลึกถึงท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.)