เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด

16 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลบริการ

เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด

 • การผลิตสารกรองสนิมเหล็กและผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
 • การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่เกิดจากการผลิตอาทิ สบู่เหลว สบู่ก้อน  โลชั่น ลิปกลอส สครับผิว ขนมจากกากมะพร้าว เป็นต้น
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเตาเผาถ่านอิวาเตะอย่างง่ายและการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้
 • การทำถังหมักขยะสดและการใช้ประโยชน์จากขยะสดระดับครัวเรือนในชุมชน
 • การทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
 • การกำจัดแมลงผลไม้ (แมลงวันทอง)
 • การผลิตข้าวเกรียบฟักทอง
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหินฉาบกรอบแก้ว
 • การยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้เศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของชำร่วย
 • การเพาะเห็ดนางฟ้า
 • การเพาะเห็ดฟาง การขยายพันธุ์พืช การปลูกพืช : จากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าหลังหมดอายุการเก็บเกี่ยว
 • การทำโยเกิร์ต
 • การพัฒนาและแปรรูปทำผ้าบาติกเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
 • แปรรูปผลส้มแขก
 • เทคโนโลยีอื่นๆ ...คลิก...