ผู้บริหาร มรย.เยี่ยมชมบูธกิจกรรมและนิทรรศการ ในงานสมโภชหลักเมืองยะลา

28 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น.ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต เยี่ยมชมบูธ นิทรรศการและร่วมพบปะบุคคลากร และประชาชนที่เข้าร่วมชมบูธนิทรรศการ ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 รวม 11 วัน 11 คืน