ศูนย์วิจัยฯประชุมเตรียมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาด ปี 2566

15 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

วันที่ (15 พ.ค. 2566) ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ จัดประชุมการเตรียมงานการจัดนิทรรศการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงการจัดนิทรรศ การกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การจัดนิทรรศการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 25 พ.ค.- 4 มิ.ย. เป็นระยะเวลา 10 วัน 10 คืน บริเวณรอบศาลหลักเมือง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา