โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

3 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

        เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ โดยศูนย์วิจัยฯมีหน้าที่จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อบริการให้หน่วยงานภายนอกที่สนใจ ซึ่งจะมีการระบุช่วงเวลา สถานที่จัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ประกอบด้วย

1. หลักสูตรเส้นทางศึกษษธรรมชาติหุบเขาลำพญา 2 ครั้ง 

2. หลักสูตรไลเคนน่ารู้ 1 ครั้ง

3.หลักสูตรเห็ดเบื้องต้น 1 ครั้ง 

4.หลักสูตรพฤกษศาสตร์น่ารู้ 2 ครั้ง 

ทั้งนี้ผู้สนใจต้องศึกษารายละเอียดและข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมดังรายละเอียดต่อไปนี้ (อย่าลืมติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะค่ะ)

            1. ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ (คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียด)

2. ข้อควรปฏิบัติ  (คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียด)

3. เอกสารใบสมัคร (จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องไปเกิน 50 คน/ครั้ง  เนื่องจากวิทยากรมีจำกัด หากมากกว่านั้นต้องอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่)  (คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียด)

4. ใบสมัครออนไลน์  (คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียด)

 

           จัดส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ มาที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกีรยติ 72 พรรษา บรมราชีนีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 หรือ โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31400 โทรสาร 073-299610 หรือ E-mail : [email protected]