5. ทุเรียน : ไอ้บอล

12 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ทุเรียนพื้นเมือง

5.ไอ้บอล
ชื่อพื้นเมือง : ไอ้บอล
ที่มาของชื่อพื้นเมือง : ชื่อไอ้บอล มาจากทรงผลกลมคล้ายลูกบอล เวลาหล่นพื้นเสียงดังมาก
ลักษณะเด่น : มีผล 120-160 ลูกต่อปี ทรงผลใหญ่ กลมคล้ายลูกบอล
สวน : คุณจงกลนี สุดขาว
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลำต้น : สูงประมาณ 20 เมตร ทรงพุ่มรูปทรงปิระมิด กว้าง 10 เมตร เส้นรอบวง 3.15 เมตร
          การทำมุมกับลำต้นมุมแคบ (ยกขึ้น) เปลือกลำต้นแตกเป็นสะเก็ด มียางสีขาวใส เปลือกนอกสีน้ำตาลเข้ม
          (brownish orange, 166D) เปลือกในสีแดงส้ม (dark reddish orange, 175B)
ใบ : แผ่นใบรูปป้อมปลายใบ ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบเรียว ขอบใบเรียบ
       พื้นผิวของใบคล้ายกระดาษ ใบกว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 13-14 เซนติเมตร ใบด้านบนสีเขียว (strong
       yellow green, 143A) ใบด้านล่างสีเหลืองเข้ม (moderate yellow, 161B) ความหนาแน่นของใบบางตา
       ทิศทางของใบตก 45 องศา ก้านใบบวม ใบสีน้ำตาล (moderate yellow, 161A) ยาว 1.4-1.7 เซนติเมตร
       กว้าง 2-3 มิลลิเมตร
ดอก : ช่อดอกแบบช่อกระจุก (cyme) ช่อดอกออกบนกิ่ง ดอกอ่อนรูปขอบขนาน ปลายดอกตูมแหลม
         กลีบเลี้ยงรูประฆัง ปลายหยักของกลีบเลี้ยงแบบสามเหลี่ยม กลีบเลี้ยงสีเขียว (moderate yellow green,
         N148B) ฐานรองดอกสีน้ำตาล (moderate yellow, 162A) ดอก 1-2 เซนติเมตร เกสรเพศเมียยาว 2-3
         เซนติเมตร จำนวนกลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง (light yellow green, 2C) กลีบดอกรูปช้อน
         ชนิดของเกสรเพศผู้เป็นมัด รูปร่างของเกสรเพศเมียโค้ง รูปร่างของยอดเกสรเพศเมียเป็นตรง เป็นกระจุก มี 5
         พู สีของยอดเกสรเพศเมียส้ม (brillant orange yellow, 23B)
ผล : ทรงผลรูปไข่กลับ ฐานผลป้าน ปลายป้าน ก้านผลนูนน้อย ก้านผลยาว 2-3 เซนติเมตร
       ความกว้างปากปลิง 0.5-1 เซนติเมตร หนามผลแบบนูน ความยาวของหนาม 1.8-2.5 เซนติเมตร
       มีหนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล ลักษณะของหนามปลายผลงุ้มเข้า หนามรอบขั้วผลงุ้มเข้า
       ผิวของหนามเรียบ หนามหนาแน่นมาก ผลยาว 30-34 เซนติเมตร กว้าง 26-29 เซนติเมตร
       เส้นรอบวง 61-64 เซนติเมตร ผลหนัก 2.186-3.153 กิโลกรัม เปลือกผลสีเขียว (light Oolive, 152B) หนา
       1-1.5 เซนติเมตร หนัก 1.781-2.806 กิโลกรัม จำนวนพูต่อผล 5 พู 2-5 เมล็ดต่อพู
       สีเนื้อผลสุกสีเหลือง (pale greenish yellow, 160C) ความหนาของเนื้อ 0.70.9 เซนติเมตร
      เนื้อสัมผัสของเนื้อผลนุ่ม เนื้อผลไม่ฉ่ำ เส้นใยในเนื้อผลต่ำ ความมันเป็นครีมปานกลาง
      รสชาติของเนื้อหวานเล็กน้อย ค่าความหวานมากกว่า 32 องศาบริกซ์
      เมล็ดรูปรูปกลมรรีเหมือนไข่ เมล็ดกว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 5-6 เซนติเมตร หนา 1-2 เซนติเมตร
     น้ำหนักของเมล็ด 10-13 กรัม/เมล็ด เมล็ดสีส้มเข้ม (moderate orange, 171C)

 ช่วงเวลาดอกบานถึงผลแก่ : เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน
อายุการเก็บเกี่ยว : 100-120 วัน

การใช้ประโยชน์ : กินสดและกวน
ลักษณะแหล่งที่พบ
ความสูงจากระดับน้ำทะเล  :90 เมตร
สภาพดิน : ดินเหนียวปนทราย อุณหภูมิดินที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร คือ 26-27 องศาเซลเซียส
               อุณหภูมิดินที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร คือ 26-27 องศาเซลเซียส ความชื้นของดินที่ความลึก 5
               เซนติเมตร 1-3 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 6-7
               อุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ : อุณหภูมิอากาศ 29-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 78