คลินิกให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย (e-service)

10 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

1.ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้านงานวิจัย

- แบบฟอร์มขอรับบริการ https://goo.gl/forms/DXZDVjEGmXopkVVR2

หรือแสกน 

2. แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ

- แบบฟอร์มกรอกแบบประเมิน https://goo.gl/forms/bEOVcEhjcTREslf43

หรือแสกน