ประชุมกาชาด 60

11 พฤษภาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันวันที่ 9 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยฯ โดยมี อาจารย์ เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เป็นประธานดำเนินการประชุม โดยได้ติดตามถึงความก้าวหน้าและรูปแบบการจัดงานจากฝ่ายต่างๆที่ได้รับมอบหมายในการเตรียมจัดกิจกรรมและนิทรรศการวิชาการในงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาประจำปี 2560