ศูนย์วิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมติดตามการจัดทำเอกสารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมติดตามการจัดทำเอกสารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่