ประชุมติดตามการจัดทำเอกสารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง

2 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมติดตามการจัดทำเอกสารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา