ศูนย์วิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

รับสมัครเข้าร่วมโครงการสนุกกับวิทยาศาสตร์

     ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการสนุกกับวิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมดาดฟ้า ชั้น 4 อาคาร 5  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ  

1.ศึกษาในโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  (รับสมัครโรงเรียนละ 10 คน)
2.นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นปีที่ 2  (ประถมศึกษาปีที่ 5 และ ปีที่ 6)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตนา  พงศ์สิงห์  โทรศัพท์ 073-299643  หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และส่ง Fax:  มาที่ 073-299-653  หรือ E-mail : nn_anake@windowslive.com

หมายเหตุ  1.รับสมัครจำนวน 60 คน    2. หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2560

 

เอกสารแนบ
1.โครงการสนุกกับวิทยาศาสตร์
2.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ