ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจนับพัสดุและครุภัณฑ์ประจำปี 2565

18 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (Web SRDI & Sci)

วันนี้ (18 ต.ค. 65) เวลา 10.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจนับพัสดุและครุภัณฑ์ประจำปี 2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ คือ อาจารย์ธนวัฒน์  พรหมสุข  และ นางสาวนัสรี  มะแน