คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์

16 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (Web SRDI & Sci)

วันที่ 15 พฤศจิกาายน 2564 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  สุขจันทรา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อมอบนโยบาย พบปะ พูดคุย รับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์