ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

10 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการรื้อ ถอน และติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้ติดตั้งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำห้อง 09-104 โดยได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564