ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความตระหนักในการตรวจวิเคราะห์”

5 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

     ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความตระหนักในการตรวจวิเคราะห์” ในวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายชื่อดังเอกสารแนบ ทั้งนี้  ขอให้ผู้เข้าอบรมแอดไลน์ (Line) เข้ากลุ่ม  เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์


 

 

แอดไลน์ (Line) เพื่อเข้ากลุ่ม

 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด