ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความตระหนักในการตรวจวิเคราะห์”

17 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์


       ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความตระหนักในการตรวจวิเคราะห์” ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยเีทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างความตระหนักในการตรวจวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7329 9643

กิจกรรมในการตรวจวิเคราะห์​ 

  • การตรวจฟอร์มาลีนในอาหาร
  • ​​การตรวจหาสารบอแรกซ์ในอาหาร
  • การทดสอบความสะอาดภาชนะสัมผัสอาหารและมือ
  • การทดสอบความกระด้างของน้ำ
     

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม​ >>> สำหรับประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ 3 จังหวัด   รับเพียง 30 คนเท่านั้น!!!

###อบรมออนไลน์ฟรี  พร้อมจัดส่งอุปกรณ์ถึงบ้าน

 

สมัครออนไลน์ Scan QR Code